Основни суд у Руми

 
 
 
 
Насловна страна
Надлежности
Информатор о раду
Организација
Јавност рада
Односи са јавношћу
Електронска огласна табла
Контакт
Тендер
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министарка Кубуровић о новом закону

Министарство правде израдило је Предлог закона о спречавању насиља у породици, којим се први пут на свеобухватан начин пружа заштита жртви, јер као императив прописује непосредну и блиску сарадњу полиције,тужилаштва, судова, центара за социјални рад. Усвајање овог закона омогући ће да насилник буде одмах удаљен из куће, и да му се забрани сваки контакт или прилазак жртви.

Свако мора да буде безбедан у својој породици и не смемо да дозволимо да породично насиље постане епидемија нашег друштва. Све мере које ћемо увести, од усвајања новог закона, увођења нових кривичних дела до пооштравања казни, представљаће јак превентивни механизам, који ће насилнику дати јасну поруку да се насиље не толерише.

Нела Кубуровић
Министарка правде

 

 

Нови програм за статистику и аналитику

Суд у Руми на иницијативу председника суда Николе Мудренића, а у изведби Дипл. инг. Горана Вуксановића поред постојећег програма за статистику, урадио је и додатне порграме за аналитику и статистику. Све ово урађено је са циљем унапређења рада суда, ажурнијег решавања предмета, боље контроле рада, а посебан акценат је стављен на контролу, анализу и смањење старих предмета

 
Појачање у суду

Ускоро ниво рада у судској писарници се подиже на виши ниво. Писарница добија управитеља писарнице. Самим тим одговорност и професионализам новог управитеља осетиће се како у раду писарнице тако и у функционисању целокупног суда.

Информатор о раду суда

Поштовани грађани,

обавештавамо Вас да је ступањем на снагу Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ( "Сл. гласник РС" 101/13 ) организација рада Основног суда у Сремској Митровициизмењена у погледу територијалне надлежности и  броја судија.

Новим законским решењима, основан је Основни суд у Руми за територију општина Рума, Пећинци и Ириг.

 

Посетом наше интернет презентације можете се упознати са значајним питањима везаним за рад овог суда, информацијама које се односе на надлежност, организациону структуру, овлашћења и обавезе председника суда и осталих запослених, распоред послова у суду, радом појединих служби, али и са бројним другим корисним информацијама које ће Вам омогућити да пре доласка у Основни суд у Руми будете благовремено и тачно информисани.